Què és el Museu de la Noguera?

El Museu de la Noguera va ser fundat l'any 1983 amb la voluntat de gestionar el patrimoni arqueològic de la ciutat de Balaguer i establir vincles de recerca i difusió entre la institució i el territori i amb la idea de ser una plataforma per entendre el nostre patrimoni i la nostra cultura des de les seves arrels, tant andalusines com feudals; i és que el patrimoni andalusí i feudal de la comarca de la Noguera, i especialment el de la ciutat de Balaguer, conforma un dels conjunts més importants d'aquesta època a Catalunya, tant per la quantitat com per la qualitat de les seves restes i s'ha convertit en un dels punts de referència per entendre la petjada de l'Islam a Catalunya.

 

MISSIÓ, VISIÓ I VALORS DEL MUSEU

Missió
* Ser un museu referent en patrimoni andalusí i convertir-se en un espai mediador per a la comprensió de la diversitat cultural mitjançant el diàleg i el vincle amb el passat; i esdevenir un espai de memòria referent per entendre la formació de la identitat nacional a partir del coneixement de les societats del passat i contribuir al desenvolupament del territori i de la ciutat de Balaguer a través de la posada en valor del seu patrimoni en col·laboració amb els agents locals del medi.

Visió
* Donar visibilitat a les societats medievals a través dels programes d'activitats, publicacions i propostes educatives del museu.
* Desenvolupar programes de recerca i difusió vinculats al patrimoni cultural i naturals de la ciutat de Balaguer i del seu territori.
* Esdevenir un espai inclusiu amb el treball amb les comunitats immigrants a partir dels coneixements difosos pel museu.
* Establir convenis de col·laboració amb agents del territori per afavorir el desenvolupament local a partir del patrimoni.

Valors
* Inclusió i accessibilitat
* Excel·lència i professionalització
* Participació i dinamisme
* Proximitat i territorialitat
* Perspectiva de gènere
* Compromís social
* Cooperació i treball en xarxa

Actualment, el Museu de la Noguera administra i organitza el patrimoni museístic de Balaguer  i procura la coordinació de l’activitat museística de tota la comarca i el desenvolupament al servei d’aquesta de les tasques de recerca, documentació, conservació i restauració, difusió i pedagogia del patrimoni integral de la comarca.

La seu actual compta amb sales d'exposició estable, sala d'exposicions temporals, botiga, biblioteca, sala de consulta, laboratoris i magatzems.

Descarregueu-vos el PDF de presentació a la nostra zona de descàrregues.